Ucieczka

KONKURS

Escape room to ciekawy sposób na zabawę ze znajomymi. Wiedzą o tym bohaterowie najnowszego kryminału Joanny Opiat-Bojarskiej „Ucieczka”. Rok temu, w ramach przygotowywania do pisania tej książki autorka zamknęła się z czytelnikami w escape roomie w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy przygody przeżyli. Co więcej? Wspominają ucieczkę z uśmiechem.

Z okazji premiery „Ucieczki” (Wydawnictwo Czarna Owca) Opiat-Bojarska zdecydowała się powtórzyć ucieczkę z czytelnikami. Tym razem bawić się będzie można w siedmiu miastach:

6.06. Warszawa – Dom zagadek
9.06 Poznań – The Bunkier
14.06 Łódź – Mysterious Room
15.06 Wrocław – Exit19
18.06 Gorzów Wlkp. – Open the doors
22.06 Gdańsk – Escape Time
23.06 Szczecin – ESCapada

Napisz dlaczego to właśnie Ty masz wziąć udział w tej przygodzie (max 3 zdania) i prześlij wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres: ucieczka@opiatbojarska.com
w tytule podając wybrane miasto – a być może to właśnie Ty znajdziesz się w ekipie, która zostanie zamknięta z Opiat-Bojarską w escape roomie. Będziecie mieli tylko sześćdziesiąt minut na to, by wydostać się z tego pokoju. 

Regulamin dostępny jest na stronie opiatbojarska.com/ucieczka

Trasie patronują: Lockme oraz Socialdruk.

 

 


 

„Ucieczka”

– To jak obstawiasz? – Młody jak zwykle miał trudności z opanowaniem ekscytacji. Nie codziennie znajdował zwłoki w takim stanie. – Co się stało
– Pytasz o hipotezy śledcze…
– Kuźwa, Burza! – Młodego irytował spokój partnera. – Zamrożone ciało kobiety wpakowane do bagażnika… Mafia szmuglująca kobiety? Chociaż nie. Gdzie granica, a gdzie Czerniejewo… Wiem, było tak: Poznała faceta. Przez internet oczywiście. Umówili się. Zaprosił ją na imprezę, podał adres. Poszła. Wzięła jakąś flaszkę na rozluźnienie, w końcu to miało być ich pierwsze spotkanie…_DSC5460

Miejsce było dziwne. Jakby opuszczone… Weszła do środka wiedziona ciekawością. Nie przeczuwała, że czyha na nią niebezpieczeństwo.

 

 


Obserwował ją od początku i dobrze wiedział jak to się skończy.

 

 

A kiedy upewnił się, że przyszła sama… zaatakował.

 

 

Widziałeś, kuźwa, te jej połamane paznokcie, otarcia na na nadgarstkach i pociętą skórę w okolicach szyi?

 

 

– Przypominam ci Młody, że nie znaleźliśmy jej w opuszczonym budynku – zaprotestował Burzyński.
– No tak. W takim razie wykorzystała chwilę nieuwagi napastnika, uderzyła go czymś ciężkim i uciekła.

 

 

– Ta, faktycznie, ale chyba niezbyt daleko, skoro znaleźliśmy ją w bagażniku. Martwą.
– Kuźwa Burza! Czepiasz się. Może nie uderzyła wystarczająco mocno?

 

 

 


 

REGULAMIN KONKURSU

1.Konkurs organizowany jest pod nazwą: Ucieczka z Opiat-Bojarską.

2. Organizatorem Konkursu jest Joanna Opiat-Bojarska (dalej Organizator);

3. Sponsorem nagród w konkursie są: w Poznaniu – The Bunkier, w Łodzi – Mysterious Room, w Gdańsku – Escape Time , we Wrocławiu – Exit19 , w Szczecinie – ESCapada , w Gorzowie Wielkopolskim – Open the door, w Warszawie – Dom zagadek.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Sponsora oraz osoby spokrewnione/spowinowacone z pracownikami Organizatora/Sponsora do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.

II ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy napisać: dlaczego to właśnie Ty masz wziąć udział w tej przygodzie. Teksty o objętości nie przekraczającej 3 zdań, podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesłać na adres: ucieczka@opiatbojarska.com w terminach:

 • ucieczka w Warszawie – do 1.06.2018 r.
 • ucieczka w Poznaniu – do 4.06.2018 r.
 • ucieczka w Łodzi – do 11.06.2018 r.
 • ucieczka we Wrocławiu – do 12.06.2018 r.
 • ucieczka w Gorzowie Wlkp. – do 15.06.2018 r.
 • ucieczka w Gdańsku – do 20.06.2018 r.
 • ucieczka w Szczecinie – do 21.06.2018 r.

2. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną Pracę Konkursową. Nadesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej nieodpłatną publikację na stronie www.opiatbojarska.com lub/i w mediach społecznościowych (typu facebook).

3. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Joanna Opiat-Bojarska może przyznać w sumie dwadzieścia osiem wyróżnień, tj:

 • cztery spośród zgłoszeń na ucieczkę w Warszawie,
 • trzy spośród zgłoszeń na ucieczkę w Poznaniu,
 • cztery spośród zgłoszeń na ucieczkę w Łodzi,
 • sześć spośród zgłoszeń na ucieczkę we Wrocławiu,
 • trzy spośród zgłoszeń na ucieczkę w Gorzowie Wlkp,
 • pięć spośród zgłoszeń na ucieczkę w Gdańsku,
 • trzy spośród zgłoszeń na ucieczkę w Szczecinie.

4. Uczestnik, który otrzyma wyróżnienie wygrywa udział w ucieczce w Escape Roomie w mieście wskazanym w tytule Pracy Konkursowej. Wartość wszystkich nagród nie przekracza 700 zł.  Ucieczki odbędą się w następujących dniach.

 • Poznań 9.06.2018 r.
 • Warszawa 6.06. 2018 r.
 • Łódź  14.06. 2018 r.
 • Wrocław 15.06.2018 r.
 • Gorzów Wlkp. 16.06.2018 r.
 • Gdańsk 22.06.2018 r.
 • Szczecin 23.06.2018 r.

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wyróżnieniu do dnia:

 • Poznań 6.06.2018 r.
 • Warszawa 3.06
 • Łódź  12.06. 2018 r.
 • Wrocław 13.06.2018 r.
 • Gorzów Wlkp. 13.06.2018 r.
 • Gdańsk 21.06.2018 r.
 • Szczecin 22.06.2018 r.

7. Brak odpowiedzi ze strony Zwycięzców w terminie 24 godzin jest równoznaczne z rezygnacją z odebrania nagrody.

8. Nagrody nie ulegają wymianie na świadczenia pieniężne.

III Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania i wydania nagród oraz publikacji informacji o laureatach w internecie.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Joanna Opiat-Bojarska.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie (w zakresie adresu e-mail) uniemożliwia udział w Konkursie, zaś w zakresie danych wskazanych w ust. 6 Rozdziału II (tj. imię i nazwisko, numer telefonu) uniemożliwia realizację prawa do przyznanej nagrody.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Regulamin dostępny jest na stronie www.opiatbojarska.com